Hål 4

Kort par 4 som ger stora variationer och bra valmöjligheter. Det är ett fantastiskt hål för matchspel. Fairway går i en dogleg vänster, men slår du långt kan du satsa på att slå rakt över kullen mitt i spellinjen. Med ett perfekt slag och vind går det att nå green (vi kanske skall påpeka att green vaktas av två bunkrar). Greenen har två olika nivåer så längden på inspelet är viktigt. 

Tjusta Golf AB, 

Tjusta Gård, 195 96 ROSERSBERG

klubben@tjustagolf.se

Tel: 08-591 441 70